Drogi koszt utrzymania lubińskiej toalety publicznej

Blisko 100 tys. złotych w ciągu niespełna trzech lat ma pochłonąć utrzymanie toalety publicznej, która powstała przy pl. Zamkowym w Lublinie. Zarządzać będzie nią spółka Kom-Eko.

Magistrat powierzy Kom-Eko zarządzanie toaletą miejską w trybie bezprzetargowym, jako zamówienie uzupełniające już obowiązującą umowę na administrowanie pozostałymi toaletami publicznymi. Prawo pozwala na takie rozwiązanie.

Toaleta ma być czynna we wszystkie dni tygodnia w godz. 6-22, a na żądanie Ratusza także w nocy, podczas dużych wydarzeń kulturalnych.

Kom-Eko ma zapewnić dozór w toalecie, zapewnić środki czystości, papier toaletowy, ręczniki papierowe lub suszarki i utrzymywanie szaletu w czystości. Do jej obowiązków będzie też należało usuwanie aktów wandalizmu, w tym napisów, bieżące naprawy i konserwacje oraz malowanie wnętrz przynajmniej raz w roku. Firma będzie też odpowiedzialna za teren w promieniu 20 m od toalety.

 

admin opublikowano dnia 2012-12-30 Kategoria: Modele toalet, Toalety publiczne