Odwieczny problem z darmowymi toaletami

Brak bezpłatnych toalet miejskich, to odwieczny problem większości miast. Dawniej w każdym mieście, najczęściej w samym centrum znajdował się szalet miejski. Praktycznie zawsze był on bezpłatny i ogólnie dostępny dla ludzi. Nieco później szalety te przestały być nieodpłatne a następnie władze większości miast zamknęli je tłumacząc niskim popytem i nie rentownością. Nic dziwnego, że brak było zainteresowania odwiedzenia miejskich szaletów, jeśli najczęściej niebyły one odpowiednio czyste no i oznaczone dla turystów.

To iż prawie wszystkie bezpłatne stare toalety miejskie zniknęły z architektury naszych miast to nie znaczy iż mieszkańcy ich nie potrzebują. Niektóre miasta zainwestowały w nowoczesne toalety publiczne. Inne zaś oddały je do użytku miejskiego nawet bezpłatnie. Ale są też miasta, które jak twierdzą nie mają wolnych środków na zakupienie i montaż nowych toalet miejskich. I tu zaczyna się problem,  przecież mieszkańcy muszą mieć możliwość skorzystania z miejskiego WC-tu.

Na ciekawy pomysł wpadli władze Łodzi, którzy jak stwierdzili na razie nie posiadają wolnych środków na zakup nowych toalet publicznych podpisali porozumienie z kilkunastoma restauracjami w mieście gdzie mieszkańcy mogą skorzystać z ich toalet nieodpłatnie. Pomysł trafny, bo restauratorzy mogą liczyć na większe obroty w swoich lokalach,  mieszkańcy mają w końcu bezpłatne toalety a władze mogą skupić się na zorganizowaniu dodatkowych funduszy na zakup i montaż toalet publicznych z prawdziwego zdarzenia.

admin opublikowano dnia 2012-5-31 Kategoria: Toalety publiczne