Toaleta miejska w Strzelnie

Szalet miejski w Strzelnie

W Strzelnie od dawna mówiono się o rozbiórce starych toalet miejskich w samym centrum miasta.  Jednak toaleta tak szybko nie zniknie. Okazuje się, że część mieszkańców nie chce tego. Jak mówią-„szalety są brzydkie, ale potrzebne”

Dyskusja nad tym co zrobić z nieczynną, zniszczoną toaletą na rynku trwa od kilku lat. Temat pojawia się niemal na każdej sesji rady miejskiej. Kilka tygodni temu burmistrz Strzelna poinformował, że rozpocznie procedurę związaną z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę toalety. W tym roku miał powstać projekt likwidacji obiektu a sama rozbiórka szaletu miała się zakończyć pod koniec roku.

Problemem stał się fakt, że samym centrum Strzelna nie ma ani jednej toalety publicznej. Dlatego też część mieszkańców nie zgadza się z rozbiórką starego szaletu bez jednoznacznego zapewnienia ze strony władz, że w ich miejsce powstaną nowoczesne toalety publiczne.

Niestety na chwile obecną nie jest jeszcze gotowa żadna koncepcja ze strony władz Strzelna. Nie wiadomo czy stare szalety zostaną czy w ich miejsce  staną nowoczesne automatyczne toalety miejskie.

 

admin opublikowano dnia 2012-7-14 Kategoria: Toalety publiczne